ROLL OF HONOUR

Civil Engineering

S.NOYEAR ROLL NOSTUDENT NAMEAGGREGATE
1201714612-C-004 ANKEM GOWTHAMI 89.56
2201815612-C-058 VELUGURI PRATHYUSHA85.35
3201916612-C-017K. VAMSI KRISHNA 87.67

Mechanial Engineering

S.NoYEARROLL NOSTUDENT NAMEAGGREGATE
1201714612-M-043P.SURYA PRAKASH RAO85.22
2201815612-M-019 G.GOPAL KRISHNA 90.82
3201916612-M-019 M.HARI KUMAR93.05